Bli med i ANGIE Backup Restoration Script.

Hei, og takk for din interesse.

ANGIE Backup Restoration Script blir oversatt med Weblate, et nettverktøy som er utviklet for å lette oversettelsesarbeidet både for utviklere og oversettere.

Oversettelsesprosjekt for ANGIE Backup Restoration Script til bokmål inneholder for tiden 503 strenger til oversettelse, og er 86.5% komplett.

Hvis du kunne tenke deg å bidra til oversettelsen av ANGIE Backup Restoration Script, trenger du å registrere deg på denne tjeneren.

Dette oversettelsesarbeidet er åpent for en avgrenset gruppe oversettere. Vil du bidra, ta gjerne kontakt med prosjektets vedlikeholdere.

Når du har aktivert kontoen din, er det bare å fortsette til oversettelsesdelen.

Registrering Oversett