Bli med i Akeeba Backup and Akeeba Solo.

Hei, og takk for din interesse.

Akeeba Backup and Akeeba Solo blir oversatt med Weblate, et nettverktøy som er utviklet for å lette oversettelsesarbeidet både for utviklere og oversettere.

Oversettelsesprosjekt for Akeeba Backup and Akeeba Solo til bokmål inneholder for tiden 1748 strenger til oversettelse, og er 65.4% komplett.

Hvis du kunne tenke deg å bidra til oversettelsen av Akeeba Backup and Akeeba Solo, trenger du å registrere deg på denne tjeneren.

Dette oversettelsesarbeidet er åpent for en avgrenset gruppe oversettere. Vil du bidra, ta gjerne kontakt med prosjektets vedlikeholdere.

Når du har aktivert kontoen din, er det bare å fortsette til oversettelsesdelen.

Registrering Oversett