Engagera dig i Akeeba Backup and Akeeba Solo!

Hej, och tack för visat intresse!

Akeeba Backup and Akeeba Solo översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Akeeba Backup and Akeeba Solo till svenska har för närvarande 1698 strängar för översättning och är 99.9% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Akeeba Backup and Akeeba Solo måste du registrera dig på den här servern.

Denna översättning är öppen endast för en begränsad grupp översättare. Kontakta projektansvariga om du vill delta.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.