Bli med i Akeeba Kickstart.

Hei, og takk for din interesse.

Akeeba Kickstart blir oversatt med Weblate, et nettverktøy som er utviklet for å lette oversettelsesarbeidet både for utviklere og oversettere.

Oversettelsesprosjekt for Akeeba Kickstart til bokmål inneholder for tiden 125 strenger til oversettelse, og er 97.6% komplett.

Hvis du kunne tenke deg å bidra til oversettelsen av Akeeba Kickstart, trenger du å registrere deg på denne tjeneren.

Dette oversettelsesarbeidet er åpent for en avgrenset gruppe oversettere. Vil du bidra, ta gjerne kontakt med prosjektets vedlikeholdere.

Når du har aktivert kontoen din, er det bare å fortsette til oversettelsesdelen.

Registrering Oversett