Engagera dig i Akeeba Kickstart!

Hej, och tack för visat intresse!

Akeeba Kickstart översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Akeeba Kickstart till svenska har för närvarande 123 strängar för översättning och är 100.0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Akeeba Kickstart måste du registrera dig på den här servern.

Denna översättning är öppen endast för en begränsad grupp översättare. Kontakta projektansvariga om du vill delta.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.