Translation status

Strings46
100.0% Translate
Words629
100.0%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
Component Backend
93.0% 92.3% 1.7% 44 0 Translate
Component Backend (menu option strings)
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
Component Backend (system language strings)
100.0% 100.0% 0.0% 1 0 Translate
Component Frontend
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
System Plugin admintools (system language strings)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
System Plugin atoolsjupdatecheck
100.0% 100.0% 0.0% 3 0 Translate
System Plugin atoolsjupdatecheck (system language strings)
100.0% 100.0% 0.0% 2 0 Translate
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project Information

Project website https://www.akeebabackup.com/products/admin-tools.html
Translation process
  • Translations can be made only through suggesting.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Only selected users can contribute.
Translation license GNU GPL v3
Translation file admintools//plugins/system/admintools/cs-CZ/cs-CZ.plg_system_admintools.ini
When User Action Translation
a month ago None Committed changes Admin Tools for Joomla!/System Plugin admintools - Czech (cs-CZ)
a month ago n3t Committed changes Admin Tools for Joomla!/System Plugin admintools - Czech (cs-CZ)
a month ago n3t Translation completed Admin Tools for Joomla!/System Plugin admintools - Czech (cs-CZ)
a month ago n3t New translation Admin Tools for Joomla!/System Plugin admintools - Czech (cs-CZ)
Počet minut, po který bude spuštěn Nouzový režim, pokud jej aktivujete pomocí instrukcí zaslaných na email. Po uběhnutí tohoto počtu minut Admin Tools obnoví svou běžnou činnost. Výchozí hodnota je 15 minut.
a month ago n3t New translation Admin Tools for Joomla!/System Plugin admintools - Czech (cs-CZ)
Trvání Nouzového režimu (minuty)
a month ago n3t New translation Admin Tools for Joomla!/System Plugin admintools - Czech (cs-CZ)
Na Vaší emailovou adresu byly odeslány informace k Nouzovému režimu
a month ago n3t New translation Admin Tools for Joomla!/System Plugin admintools - Czech (cs-CZ)
Pokud je tato možnost povolena (výchozí nastavení), v případě že se Vám nedopatřením podaří zablokovat si přístup ke stránkám, lze na adrese http://www.example.com/administrator/index.php?admintools_rescue=vas_email@example.com (kde http://www.example.com nahradíte adresou Vašich stránek a vas_email@example.com Vaší emailovou adresu přiřazenou k super správcovskému účtu) odeslat email s indtrukcemi jak dočasně zakázat Admin Tools, tak aby jste znovu získali přístup ke stránkám. Tato možnost je dostupná pouze pro Joomla! 3.6 a novější a pouze pro administraci Vašich stránek.
a month ago n3t New translation Admin Tools for Joomla!/System Plugin admintools - Czech (cs-CZ)
Nouzový režim (Pouze Joomla! 3.6 a novější)
a month ago n3t New translation Admin Tools for Joomla!/System Plugin admintools - Czech (cs-CZ)
Pokud jste administrátor těchto stránek, a nedopatřením se Vám podařilo zablokovat si přístup, navštivte adresu [RESCUE_TRIGGER_URL]%1$s kde %1$s nahraďte emailovou adresou Vašeho super správcovského účtu.
a month ago n3t Translation changed Admin Tools for Joomla!/System Plugin admintools - Czech (cs-CZ)
Čištění seznamu sezení bude spouštěno každých X minut.
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words
Total 46 629
Translated 100.0% 46 629
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change 22 Apr 2018, 2:14 a.m.
Last author n3t

Activity in last 30 days

Activity in last year