Language Translated Words Review Checks Suggestions
Arabic (Algeria)
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Bulgarian (bg-BG)
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Danish (da-DK)
81.8% 71.5% 0.0% 2 0 Translate
Dutch (nl-NL)
90.9% 84.4% 0.0% 5 0 Translate
English (United Kingdom) source
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
French (fr-FR)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
German (de-DE)
81.8% 71.5% 0.0% 0 0 Translate
Greek (Greece)
81.8% 71.5% 0.0% 1 0 Translate
Hungarian (hu-HU)
4.5% 0.2% 0.0% 0 0 Translate
Italian (it-IT)
68.1% 8.6% 0.0% 0 0 Translate
Japanese (ja-JP)
77.2% 69.6% 0.0% 0 0 Translate
Lithuanian (lt-LT)
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
nl_BE (generated)
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Polish (pl-PL)
81.8% 71.5% 0.0% 2 0 Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Portuguese (Portugal)
45.4% 46.8% 0.0% 4 0 Translate
Romanian (ro-RO)
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Spanish (Spain)
81.8% 71.5% 0.0% 4 0 Translate
Swedish (Sweden)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Turkish (tr-TR)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Ukrainian (uk-UA)
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate

- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project website https://github.com/akeeba/akeebasubs
Translation process
  • Translations can be made only through suggesting.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Only selected users can contribute.
Translation license GNU GPL v3
Number of strings 462
Number of words 8778
Number of languages 21
Number of source strings 22
Number of source words 418
When User Action Translation
11 days ago None Resource update Akeeba Subscriptions/System Plugin asexpirationnotify - German (de-DE)
2 weeks ago None Committed changes Akeeba Subscriptions/System Plugin asexpirationnotify - German (de-DE)
2 weeks ago Marcel Wuersch Translation changed Akeeba Subscriptions/System Plugin asexpirationnotify - German (de-DE)
Abgelehnt oder sStorniert
2 months ago None Resource update Akeeba Subscriptions/System Plugin asexpirationnotify - Turkish (tr-TR)
2 months ago None Committed changes Akeeba Subscriptions/System Plugin asexpirationnotify - Turkish (tr-TR)
2 months ago Kaya Zeren Translation changed Akeeba Subscriptions/System Plugin asexpirationnotify - Turkish (tr-TR)
Bu seçenek etkinleştirildiğinde, uygulama eki GMT saat dilimine göre her gece yarısında (sitenizde trafik olduğu sürece) süresi dolmuş abonelik bildirim e-postaları uygulama eki tarafından otomatik olarak gönderilir. Devre dışı bırakıldığında, bildirim e-postaları uygulama eki tarafından otomatik olarak gönderilmez. Bildirim e-postaların gönderilmesi için, ayrıntılarını belgelerde bulabileceğiniz şekilde, ya akeebasubs-expiration-notify komut satırı betiğini ya da zamanlanmış görev İnternet adresini kullanarak kendi zamanlanmış görevinizi (CRON) çalıştırmanız gerekir.
2 months ago None Committed changes Akeeba Subscriptions/System Plugin asexpirationnotify - Turkish (tr-TR)
2 months ago Kaya Zeren Translation changed Akeeba Subscriptions/System Plugin asexpirationnotify - Turkish (tr-TR)
AKullanıcılara aboneliklerinin süresi dolmadan önce, her bir abonelik düzeylerindekii için yapılmış ayarlara göre (varsayılan: abonelik süresi dolmadan 30 ve 15 gün önce) kullanıcıların abonelikleri sona ermeden belli bir zaman önce bildirim e-postaları gönderir. TYeterli trafik izin veriyorsaar ise, bildirimler gece yarısıişlem gece yarısı yapılmaya çalışılır (sunucu zamanınasaatine göre) yoksa gece yarısından sonra, yoksa gece yarısından sonra sitedeki ilk trafik uygun olduğunda gönderilite işlem yapılır.
4 months ago None Resource update Akeeba Subscriptions/System Plugin asexpirationnotify - nl_BE (generated)
5 months ago None Resource update Akeeba Subscriptions/System Plugin asexpirationnotify - Ukrainian (uk-UA)
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year