Language Translated Words Review Checks Suggestions
Bulgarian (bg-BG)
5.6% 2.5% 0.0% 3 0 Translate
Danish (da-DK)
74.0% 63.1% 0.0% 15 0 Translate
Dutch (nl-NL)
95.6% 93.3% 0.0% 26 0 Translate
English (United Kingdom) source
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Estonian (et-EE)
63.4% 29.9% 0.0% 34 0 Translate
Finnish (fi-FI)
93.3% 90.5% 0.0% 106 0 Translate
French (fr-FR)
98.3% 95.0% 0.0% 0 0 Translate
German (de-DE)
98.3% 95.0% 0.0% 0 0 Translate
Greek (Greece)
98.3% 95.0% 0.0% 16 0 Translate
Italian (it-IT)
96.4% 93.8% 0.0% 15 0 Translate
Japanese (ja-JP)
26.1% 11.8% 0.2% 8 0 Translate
Macedonian (F.Y.R.O.M.)
65.1% 47.5% 0.0% 16 0 Translate
nl_BE (generated)
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Norwegian Bokmål (nb-NO)
95.2% 93.0% 0.4% 29 0 Translate
Persian (fa-IR)
8.9% 4.7% 0.0% 0 0 Translate
Polish (pl-PL)
73.6% 58.2% 0.0% 6 0 Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Portuguese (Portugal)
65.9% 47.8% 0.0% 68 0 Translate
Romanian (ro-RO)
69.2% 57.8% 0.0% 49 0 Translate
Russian (ru-RU)
79.2% 68.3% 0.2% 68 0 Translate
Spanish (Spain)
84.0% 71.6% 0.0% 10 0 Translate
Swedish (Sweden)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Turkish (tr-TR)
98.3% 95.0% 0.0% 0 0 Translate
Ukrainian (uk-UA)
63.0% 46.7% 0.0% 9 0 Translate

- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project website https://github.com/akeeba/release-system
Translation process
  • Translations can be made only through suggesting.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Only selected users can contribute.
Translation license GNU GPL v3
Number of strings 11568
Number of words 68568
Number of languages 24
Number of source strings 482
Number of source words 2857
When User Action Translation
21 hours ago None Committed changes Akeeba Release System/Component Backend - Swedish (Sweden)
21 hours ago Stefan Gagner Translation changed Akeeba Release System/Component Backend - Swedish (Sweden)
South Aydamericka (Sao Paolo)
21 hours ago Stefan Gagner Translation changed Akeeba Release System/Component Backend - Swedish (Sweden)
Asien och Ocea Pacnificen (Tokyo)
21 hours ago Stefan Gagner Translation changed Akeeba Release System/Component Backend - Swedish (Sweden)
Asien och Ocea Pacnificen (Sydney)
21 hours ago Stefan Gagner Translation changed Akeeba Release System/Component Backend - Swedish (Sweden)
Asien och Stilla Phacificvsområdet (Singapore)
11 days ago None Resource update Akeeba Release System/Component Backend - Swedish (Sweden)
11 days ago None Resource update Akeeba Release System/Component Backend - Portuguese (Brazil)
2 weeks ago None Committed changes Akeeba Release System/Component Backend - Swedish (Sweden)
2 weeks ago Stefan Gagner New translation Akeeba Release System/Component Backend - Swedish (Sweden)
Om aktiverad kommer detta att verkställa en återställning av CSS-egenskaperna för grundläggande HTML-element inne i FEF-containern, ex. komponentens HTML som visas på sidan. Detta bryter 3:e-partsstilar i HTML-koden såsom HTML-editorer som laddas inne i komponenten. Inaktivera detta om din HTML-editor verkar skadad eller om du vill göra mallundantag med ett annat CSS-ramverk såsom Bootstrap. Om du inte förstår något av vad detta innebär så skall du välja "Båda" (standardvalet).
2 weeks ago Carlos Rodrigues de Souza Committed changes Akeeba Release System/Component Backend - Portuguese (Brazil)
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year