Language Translated Words Review Checks Suggestions
Afrikaans (af-ZA)
3.0% 0.8% 0.0% 6 0 Translate
Azerbaijani (az-AZ)
53.8% 43.0% 0.0% 114 0 Translate
Bulgarian (bg-BG)
66.8% 54.0% 0.1% 75 0 Translate
Chinese (Simplified)
41.4% 29.8% 0.0% 46 0 Translate
Chinese (Traditional)
44.6% 30.6% 0.0% 44 0 Translate
Croatian (hr-HR)
13.8% 2.0% 0.0% 5 0 Translate
Czech (cs-CZ)
92.0% 90.4% 0.4% 56 0 Translate
Danish (da-DK)
83.0% 74.0% 0.5% 101 0 Translate
Dutch (nl-NL)
89.8% 88.5% 0.4% 106 0 Translate
English (United Kingdom) source
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Estonian (et-EE)
56.9% 19.8% 0.5% 39 0 Translate
Finnish (fi-FI)
32.3% 14.3% 0.0% 25 0 Translate
French (fr-FR)
98.9% 98.3% 0.0% 0 0 Translate
German (de-DE)
95.4% 95.6% 0.5% 103 5 Translate
Greek (Greece)
99.6% 98.8% 0.0% 421 0 Translate
Hungarian (hu-HU)
44.6% 13.5% 0.1% 38 0 Translate
Italian (it-IT)
63.9% 48.8% 0.0% 92 0 Translate
Japanese (ja-JP)
82.5% 66.1% 0.4% 115 0 Translate
Lithuanian (lt-LT)
100.0% 100.0% 0.0% 8 0 Translate
Macedonian (F.Y.R.O.M.)
4.6% 2.3% 0.0% 5 0 Translate
nl_BE (generated)
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Norwegian Bokmål (nb-NO)
91.7% 89.1% 0.5% 114 0 Translate
Persian (fa-IR)
50.8% 39.6% 0.0% 43 0 Translate
Polish (pl-PL)
90.2% 88.5% 0.4% 130 0 Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 14 0 Translate
Portuguese (Portugal)
63.5% 45.4% 0.2% 87 0 Translate
pt_BR (generated)
94.8% 94.6% 0.5% 5 0 Translate
Romanian (ro-RO)
90.3% 88.9% 0.4% 90 0 Translate
Russian (ru-RU)
94.8% 94.6% 0.5% 6 0 Translate
Slovak (sk-SK)
53.8% 43.0% 0.0% 32 0 Translate
Spanish (Spain)
95.3% 95.6% 0.5% 24 0 Translate
Swedish (Sweden)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Thai (th-TH)
20.0% 3.9% 0.0% 18 0 Translate
Turkish (tr-TR)
99.6% 98.8% 0.0% 404 0 Translate
Ukrainian (uk-UA)
51.4% 40.1% 0.0% 24 0 Translate
vls (generated)
4.6% 1.0% 0.0% 1 0 Translate

- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project website https://www.akeebabackup.com/products/akeeba-backup.html
Translation process
  • Translations can be made only through suggesting.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Only selected users can contribute.
Translation license GNU GPL v3
Number of strings 43020
Number of words 566784
Number of languages 36
Number of source strings 1195
Number of source words 15744
When User Action Translation
a week ago None Committed changes Akeeba Backup and Akeeba Solo/Component Backend - Swedish (Sweden)
a week ago Stefan Gagner New translation Akeeba Backup and Akeeba Solo/Component Backend - Swedish (Sweden)
_QQ_""""""""""""OpenStack lösenord"""_QQ_
a week ago Stefan Gagner New translation Akeeba Backup and Akeeba Solo/Component Backend - Swedish (Sweden)
_QQ_""""""""""""DETTA ÄR INTE DITT OVH INLOGGNING ANVÄNDARNAMN! Skapa en användare från din OVH cloud manager, servrar, expandera din server, klicka på OpenStack, klicka på Lägg till användare. Kopiera ID för skapade användaren här."""_QQ_
a week ago Stefan Gagner New translation Akeeba Backup and Akeeba Solo/Component Backend - Swedish (Sweden)
_QQ_""""""""""""Ditt OVH cloud server projekt-ID. Expandera din Server i OVH'S cloud manager och klicka på länken lagring. På huvudsidan ser du namnet på servern och nedanför den finns en 32 alfanumerisk teckensträng som a0b1c2d3e4f56789abcdef0123456789. Detta är det projekt-ID måste du ange här."""_QQ_
a week ago Stefan Gagner New translation Akeeba Backup and Akeeba Solo/Component Backend - Swedish (Sweden)
_QQ_""""""""""""Projekt-ID"""_QQ_
a week ago Stefan Gagner New translation Akeeba Backup and Akeeba Solo/Component Backend - Swedish (Sweden)
_QQ_""""""""""""Överför backup arkivet till OVH objektlagring. <br/> <strong>Kom ihåg att ställa en delstorlek för arkivet på 2-30Mb annars riskerar du att säkerhetskopieringen misslyckas på grund av timeout!</strong>"""_QQ_
a week ago Stefan Gagner New translation Akeeba Backup and Akeeba Solo/Component Backend - Swedish (Sweden)
_QQ_""""""""""""Ladda upp till OVH objektlagring"""_QQ_
a week ago Stefan Gagner New translation Akeeba Backup and Akeeba Solo/Component Backend - Swedish (Sweden)
_QQ_"""""""""""""Ja - One Zone - Lagring för sällan användning (OneZone-IA)"""_QQ_
a week ago Stefan Gagner New translation Akeeba Backup and Akeeba Solo/Component Backend - Swedish (Sweden)
_QQ_"""""""""""""Backupens arkivfiler överförs i små bitar till den externa servern. Denna inställning anger storleken på dessa bitar. För små storlekar kan orsaka fjärrservern att blockera dig, då den misstar dig som angripare och orsakar ett uppladdningsfel. Alltför stora storlekar kan resultera i ett timeout-fel på källan eller fjärrservern, vilket orsakar att ett AJAX-fel visas. Vanligtvis fungerar värden mellan 5 M till 20M bäst."""_QQ_
a week ago Stefan Gagner New translation Akeeba Backup and Akeeba Solo/Component Backend - Swedish (Sweden)
_QQ_"""""""""""""Bitstorlek"""_QQ_
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year